1. LEPINGUST TAGANEMINE

1.1 Kui teenuse kasutaja soovib tellimuse esitamise järgselt ja enne lepingu osutaja poolset täitmist lepingust taganeda, siis kohustub teenuse kasutaja sellest koheselt teenuse osutajale kirjalikult teatama. Kirjalik teade tuleb saata elektronposti aadressil info@kuumtraat.ee

  • 1.1.1. Kirjalikus teates tuleb märkida tellimuse number, millest soovitakse taganeda ning lisada teenuse kasutaja kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, firma nimi, tellimuse esitamise kuupäev, kontakttelefon).

1.2. Kui taganemisavaldus jõuab teenuse osutajani pärast teenuse osutaja poolset lepingu täitmist, siis toimub lepingust taganemine vastavalt e-poe Üldtingimuste peatükile ÑTagastusõigus”.

1.3. Teenuse osutaja kannab teenuse kasutajale tasutud summa tagasi viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates lepingust taganemise teate kätte saamisest.

1.4. Teenuse kasutaja kohustub kandma kauba tagastuskulud, välja arvatud juhul kui tagastatav kaup ei vastanud Teenuse kasutaja tellimusele

1.5. Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine teenuse osutajale.

1.6. Teenuse osutajal on õigus lepingust taganeda või leping üles öelda, juhul kui tellitud kauba varud on ammendunud.

1.7. Teenuse kasutajat informeeritakse lepingust taganemisest või selle ülesütlemisest viivitamata kas telefoni, elektronkirja või posti teel. Teenuse kasutaja tasutud ettemaksed tagastatakse sellisel juhul Teenuse kasutaja arvelduskontole viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul.