1. TAGASTUSÕIGUS

1.1. E-poest ostetud kaupade osas kehtib 14 päevane tagastusõigus.

1.2. Tagastatav toode peab olema puuduseta, täiskomplektne, originaalpakendis ja kasutamata.

1.3. Tagastusõigust pole kaupadel, mida on muudetud vastavalt kliendi soovidele.

1.4. Toote tagastamiseks tuleb esitada taganemisteade emailile info@kuumtraat.ee.

1.5. Lepingust taganemisel tuleb Teenuse kasutajal ostetud toode viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast lepingust taganemisest teatamist, tagastada.

1.6. Kui tagastatav toode on kahjustatud Kliendi poolt toote mittesihipärase kasutamise, Kliendi süü või hoolimatuse tõttu tekkinud asjaoludel, jätab Müüja endale õiguse tasaarveldada toote väärtuse vähenemine Kliendile tagastamisele kuuluvast summast või loobuda hüvitamisest täies mahus. Teenuse osutaja ei vastuta ka toote normaalse füüsilise kulumise või aegumise eest tavalise kasutamise korral.

1.7. Tagastamisel kantakse teenuse kasutajale raha tagasi viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 päeva pärast lepingust taganemise teate saamist.

1.8. Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine teenuse osutajale.

1.9. Teenuse kasutaja kohustub kandma kauba tagastuskulud, välja arvatud juhul, kui tagastamisele kuuluv toode ei vastanud teenuse osutaja tellimusele.

1.10. Juhul kui peale tagastamist ilmneb, et tagastus ei vasta Lepingus toodud tingimustele, siis raha teenuse kasutajale ei tagastata ning tagastatud toode tagastatakse teenuse kasutajale.

1.11. Samuti puudub teenuse kasutajal tagastusõigus, kui teenuse kasutaja on esitanud ebaõige tellimuse.

1.12. Tagastada ega vahetada ei saa ettetellitud Kaupu, eritellimusel valmistatud Kaupu (valmistatud arvestades Kliendi isiklikke vajadusi või Kliendi poolt esitatud spetsiifilisi tingimusi) ning riknenud või kasutamistähtaja ületanud Kaupu.