1. PRETENSIOONIDE ESITAMISE KORD

1.1. E-poest müüdud toodetele kehtib VÕS §-s 218 lg 2 sätestatud 2-aastane pretensiooni esitamise tähtaeg.

1.2. E-pood vastab Teenuse kasutaja esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.

1.3. Teenuse osutaja ei vastuta tellitud toodete mittesihipärasest (kliendi süül) kasutamisest tekkinud kahjude eest, toote normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral, samuti kohaletoimetamise viivituse eest, kui see on tingitud asjaoludest, mida Teenuse osutaja ei saanud mõjutada ja/või mis on tingitud temast mitteolenevast vääramatust jõust (force majeure).

1.4. Kaebus tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kahe kuu jooksul alates kauba puuduse avastamisest.

  • 1.4.1. Hilisemate pretentsioonide lahendamiseks, peab Klient säilitama ostudokumendid (arve, leping jne), mis tõendavad, et kaup on ostetud Hotwire Systems OÜ e-poest.
  • 1.4.2. Ilma müüki tõendava dokumendita võib müüja probleemi lahendamata jätta.

1.5. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Kliendil õigus nõuda varuosi, toote asendamist nõuetele vastava toote vastu või taganeda tellimusest ja tagastada nõuetele mittevastav toode Teenuse osutaja kulul.

  • 1.5.1. Vahetuste ja tagastamiste käsitlemine võtab aega kuni kolm (3) nädalat.