1. REKLAMOINTIKÄYTÄNTÖ

1.1. Verkkokaupasta ostettujen tuotteiden reklamointiaika on 2 vuotta (VÕS § 218 sivu 2).

1.2. Myyjä ei vastaa asiakkaan toimesta aiheutuneesta tuotteen vaurioitumisesta; virheistä, jotka aiheutuvat tuotteen epätarkoituksenmukaisesta käytöstä; tuotteen normaalista kulumisesta tavanomaisessa käytössä; eikä tuotteen perille toimittamisen viivästymisestä silloin, kun viivästyminen on seurausta olosuhteista, joihin Myyjä ei voinut vaikuttaa ja joita hän ei voinut myöskään ennakoida (ylivoimainen este).

1.3. Reklamaatio on tehtävä viivytyksettä ja viimeistään kahden kuukauden kuluttua vian havaitsemisesta.

  • 1.3.1. Myöhemmin tehtyjä reklamaatioita varten tulee Asiakkaan säilyttää ostoasiakirjat (lasku, sopimus, jne.), jotka osoittavat, että tavarat on ostettu Hotwire Systems OÜ:n verkkokaupasta.
  • 1.3.2. Ilman myyntiasiakirjaa Myyjä voi jättää ongelman käsittelemättä.

1.4. Tuotteen vastaamattomuuden tai puutteen ollessa kyseessä, Asiakkaalla on oikeus vaatia varaosia, tuotteen vaihtamista vastaavaan ja ehjään tuotteeseen tai purkaa tilaus ja palauttaa vastaamaton tuote Myyjän kustannuksella.

  • 1.4.1. Vaihtojen ja palautusten käsittely kestää enintään 3 (kolme) viikkoa.