1. VASTUTUS

1.1. Teenuse osutajal lasub vastutus toote müügihinna ulatuses. Teenuse osutaja ei võta vastutust defektiga toodete poolt tekitatud kahjude eest nagu vara kahjustumine.

1.2. Teenuse kasutaja kohustub kasutama e-poe teenust üksnes vastavalt seadusele ja headele tavadele tuginedes.

1.3. Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole ees ning tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteosutamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteosutamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud)

1.4. Teenuse kasutaja vastutab täielikult Kasutuslepingu seaduse alusel heade tavade vastasest E-poe kasutamisest tingitud kahjude eest nii Teenuse osutajale, teistele Teenuse kasutajatele või kolmandatele isikutele.

1.5. Teenuse osutaja ei kompenseeri Kliendile võimalikku moraalset kahju seoses hindade, tarneaegade ja muude tingimuste muutumistega käesolevate tingimuste raames.

2. ERIMEELSUSED

2.1. Lepingust tulenevad erimeelsused Teenuse kasutaja ning Teenuse osutaja vahel lahendatakse läbirääkimiste teel.

2.2. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Teenuse kasutajal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada Teenuse kasutaja ja Veebipoe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada SIIN.

2.3. Ostja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.

3. TEENUSE OSUTAJA ANDMED

Hotwire Systems OÜ

  • Reg.nr 12444328 | KMKR: EE10164923
  • Aadress: Peterburi tee 65, 11415 Tallinn, Eesti
  • Telefon: +372 52 76 800
  • E-mail: info@kuumtraat.ee

Arvelduskonto andmed

  • IBAN: EE691010220217940228
  • SWIFT: EEUHEE2X
  • SEB Pank AS